Language:
Следете ни:

Финансиране

Финансиране (набиране на капитал) – ние свързваме капитала с инвестиционни възможности. Работейки на сцената на инвестиционните фондове (венчър и за дялово инвестиране), ние набираме капитал за привлекателни инвестиционни проекти или компании чрез глобалната инвестиционна общност. Също така привличаме и банково финансиране, и договаряме условията по кредита. Структурираме възможно най-оптималната сделка за клиента. Имаме експертиза за структуриране на проектно финансиране и оценка на риска. Нашият екип извършва прединвестиционо проучване, както и изработваме необходимата финансово-икономическа документация – бизнес план, финансов модел, информационен меморандум, презентация, оценка на компанията/проекта, структуриране на инвестиционно предложение. Ние изработваме стратегия за инвестиционен маркетинг за всеки клиент/проект, и таргетираме правилния сегмент на инвестиционния пазар. Структурираме транзакцията, договаряме услвията на сделката, консултираме клиентите в преговорния процес и финализираме на транзакцията.