Language:
Следете ни:

Управление на активи

Управление на активи – ние предоставяме услугата управление на активи на клиенти със свободни парични средства или институционални инвеститори чрез два модела: инвестиционен фонд или индивидуален договор за управление. И в двата варианта, нашият професионален екип инвестира набрания капитал според специално разработена от нас и одобрена от клиента инвестиционна стратегия и стратегия за управление на риска. По този начин, клиентите могат да инвестират в привлекателни инвестиционни възможности, които ние създаваме или намираме за тях. Ние имаме подход на директно, активно управление и упражняваме контрол и мониторинг на инвестицията през целият и жизнен цикъл, което ни позволява да идентифицираме потеницални рискове в ранна фаза и да ги управляваме.