Language:
Следете ни:

Сливания и придобивания

Сливания и придобивания (M & A) – ние консултираме продавачи или купувачи в сделки по продажба или придобиване на компании или активи (недвижими имоти, права и др.) за намиране на правилния партньор/инвеститор за финансиране или продажба на бизнес или актив, развиваме информационен меморандум и презентация, развиваме финансов модел, правим оценка на компания/проект, развиваме стратегия за и извършваме (международен) инвестиционен маркетинг, организираме процеса на наддване, селектиране и преговори, дю дилиджънс, организираме процеса по комуникация, предоставяме достъп до data room, и финализираме транзакцията.