Language:
Следете ни:

Набиране на EUR 5 милиона за изграждане на завод за рециклиране на автомобилни гуми с безотпадна технология

Ви Ейч Ем Кепитъл получи мандат за инвестиционно и финансово консултиране, и набиране на EUR 5.2 милиона финансиране за проект за изграждане на завод за рециклиране на отпадни гуми с иновативна безотпадна технология. Също така, друга компания от групата Ви Ейч Ем, за инженерно консултиране - Ви Ейч Ем Кепитъл Кънсълтинг, получи мандат за управление на проекта, както във фаза развитие, така и във фаза строителство.
Проектна възвръщаемост (project IRR): 24.88%
Възвръщаемост на собствения капитал (equity IRR): 148.77%
Структурирането на финаснирането е на база проектно финасниране като капиталовата структура на проекта е следната:
Дялово финансиране (equity): EUR 1 150 000
Конвертируем дълг (мецанин): EUR 154 000
Строителен кредит: EUR 2 680 000
Краткосрочен кредит: EUR 1 124 000

Интересувате се от съвместен бизнес?
Изпрати запитване