Language:
Следете ни:

Инвестиране в инвестиционните схеми на Ви Ейч Ем Кепитъл с дългосрочна доходност

Инвестирайте в инвестиционните схеми на Ви Ейч Ем Кепитъл с дългосрочна и постоянна доходност. Ви Ейч Ем Кепитъл разработва специални инвестиционни схеми за клиенти със свободни средства. Инвестираме набраните средствата в инвестиционни възможности с различен времеви хоризонт, доходност и риск, обвързан с доходността.
В момента имаме възможност за структуриране на инвестиции с дългосрочна и стабилна доходност с риск обвързан с доходността във енергийния сектор - възобновяеми енергийни източници. Нашият инвестиционен екип е разработва инвестиционни схеми за инвестиране на частен капитал в биогазови електроцентрали. Тези инвестиции се характеризират с дългосрочна и постоянна доходност, нисък до умерен риск, висока степен на прогнозируемост.
Ние имаме активен подход при управлението на инвестициите. Ви Ейч Ем Кепитъл разполага с инвестиционен екип, който изработва финансовия модел, структуриране на проектно финансиране. В групата Ви Ейч Ем също така имаме и инженерингова компания - Ви Ейч Ем Проект, която поема бизнес развитието на проекта, проектно структуриране, проектирането на електроцентралата, управление на проекта, уравление на риска, изграждане на електроцентралата, последващо управление и поддръжка на електроцентралата. Вие нямата никакъв оперативен ангажимент. Ежегодно получаване на дивиденти - алтернатива на банковите депозити и инвестирането на фондовата борса.

Интересувате се от съвместен бизнес?
Изпрати запитване