Language:
Следете ни:

Проектиране

Проектиране – разполагаме с опитен екип от инженери с пълна поректантска правоспособност за проектиране на индустриални проекти в сферата на енергетиката, инфраструктурата, производството. Екипът ни е участвал в проектирането на фотоволтаични паркове, ВЕЦ, бензиностанции, промишлени и жилищни сгради, инфраструктура, подстанция, завод за рециклиране, биогазови инсталации, инсталация на биомаса и др.
Също така извършваме и инженерно консултиране по различни специализирани въпроси на развитието на един проект.