Language:
Следете ни:

Среща на Българска Биогазова Асоциация с КЕВР

На 17.3.2017 г. екип на Българската Биогазова Асоциация (ББА) проведе официална среща с КЕВР. На срещата присъстваха от страна на КЕВР – инж. доц. д-р Иван Иванов, Председател на КЕВР и г-н Александров, Началник отдел Цени и лицензи: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване, а от страна на Асоциацията – г-н Владимир Мирчев, Председател на Управителния съвет на ББА, и г-н Георги Коцев, член на Управителния съвет на ББА. Срещата премина в конструктивен дух. Ние представихме нашите виждания за развитието на биогазовия сектор в светлината на Споразумението от Париж, енергийната стратегия на България изработена от Народното събрание и политиката на Европейската Комисия в сектор енергетика. Дискутирани бяха проблеми на сектора и тяхните решения. Срещнахме разбиране и бяха набелязани конкретни мерки, по които предстои в най-скоро време да се започне работа. Г-н Мирчев е и Изпълнителен Директор на Ви Ейч Ем Кепитъл.