Language:
Следете ни:

Ви Ейч Ем Кепитъл е съучредител на Българска Биогазова Асоциация

След не малко свършена работа на екип от съмишленици,  вече можем да се поздравим и обявим, че е факт съдебната регистрация на Българска Биогазова Асоциация (ББА), считано от 8.2.2017 с решение №1 на Софийски градски съд по фирмено дело 892/2016 г., с което бяхме регистрирани с адрес на управление гр. София, жк Разсадника, бл.31, вх. Б, ап.41.
Ви Ейч Ем Кепитъл е съучредите на ББА, като Изпълнителният Директор на Ви Ейч Ем Кепитъл заема поста и Председател на Управителния Съвет на ББА.