Language:
Следете ни:

Ценности

Ние сме отдадени на основополагащи ценности, които за съществени за постигане на фирмената мисия и необходими за предоставяне на нейното стойностно предложение:

Почтеност – Честност, доверие, и спазване на етични стандарти, са сърцевината на всичко, което правим. Ние работим като се придържаме към най-високите етични норми, за да сме сигурни, че нашето поведение във всичко, което правим не подлежи на какъвто и да е укор. Ние се стремим да поддържаме връзки с клиентите, служителите, и партньорите, които са честни и открити. Тъй като нашият бизнес е силно конкурентен, и ние трябва агресивно да търсим и да поддържаме контакти, ние се конкурираме честно и с уважение на пазарите, на които работим. Работейки, ние уважаваме важността на частната конфиденциалност и се грижим за нейното опазване.

Знание – Ние вярваме, че знанието е път към успеха. Ние се стремим да създадем сред нас среда на „обучение през целия живот” така, че да предоставим най-високо качествните услуги за нашите клиенти. Ето защо, ние стимулираме всички усилия, които ще ни издигнат до по-високо професионално ниво.

Човешки капитал – Във Ви Ейч Ем, нашият подход към привличане, задъжане и оценяване на нашите служители достига отвъд традиционните форми за разнообразие и включване на концепцията за “човешкия капитал”. Човешкият капитал ни отдава на признанието на уникалните черти и силни страни, които всеки един от нашите служители, носи във фирмата, за да засили нашата организация и обогати стойността и услугата, които предоставяме на нашите заинтересовани лица. Знанието и гостоприемството към уникалните гледни точки, опит, знание, и способности ни помагат да създадем среда на включване, където нашите различия се уважават и ценят, за да максимисираме участието и работата на всеки един служител.

Личностно и професионално развитие – Ние вярваме в професионалното развитие и личностното израстване. Всеки директор и служител е ценен за успеха на нашата фирма и е отдаден на най-високите професионални стандарти и личностно представяне. Ние очакваме всеки да поема отговорност за решенията и действията си. Като консултант и като модел за „корпоративен гражданин”, ние отчитаме нуждите на клиента, акционера, партньора, колегата и общността във всичките ни решения.