Language:
Следете ни:

Корпоративна отговорност

Ви Ейч Ем спазва Принципите за Отговорно Инвестиране на Обединените Нации (United Nations Principles for Responsible Investing - UNPRI). UNPRI е глобална, сътрудничаща си мрежа от инвеститори основана през 2006 г. Приниципите, основани от UNPRI, са комплект от най-добри практики за прилагане на Екологични, Социални и Управленски (Environmental, Social and Governance – ESG) правила във вземането на инвестиционни решения. Като доставчик на услуга по управление на активи, Ви Ейч Ем ще се стреми към интегриране на следните принципи в своя инвестиционен порцес:

Шестте принципа:

• Принцип 1: Ние ще въведем ESG правила в инвестиционния анализ и процеса на вземане на решение.

• Принцип 2: Ние ще сме активен стопанин и ще въведем ESG правила в нашите политики и практики.

• Принцип 3: Ние ще търсим подходящо разкриване на ESG правила от фирмите, в които ще инвестираме.

• Принцип 4: Ние ще промотираме приемане и въвеждане на Принципите сред инвестиционната общност.

• Принцип 5: Ние ще работим заедно за да подобрим нашата ефективност при въвеждането на Принципите

• Принцип 6: Ние ще докладваме за нашата дейност и напредъка по отношение на прилагането на Принципите.

 

Ви Ейч Ем се придържа към Професионалните Стандарти на индустрията на инвестиционните фондове определени от Европейската Асоциация на Рисковия Капитал (European Venture Capital Association – EVCA).

Работейки с най-високи стандарти
EVCA е пазителят на професионалните стандарти в индустрията, оформяйки принципите на етично поведение и доверие, които ръководят отношенията между мениджърите, техните инвеститори, и портфолио компаниите. Ние следваме Кодът на поведение на EVCA и се придържаме към стандартите. Стандартите са публикувани в Ръководството за Професионални Стандарти на EVCA.

Ръководство за Професионални Стандарти на EVCA
Ръководството е демонстрация на отдадеността на асоциацията да развива и да се придържа към най-високите стандарти в индустрията, съгласувани между инвестиционните мениджъри и инвеститорите.
Ръководството предоставя достъпен, практичен и ясно тълкуване на принципите на управление, прозрачност и доверие, към които се придържаме. Осъвременявана всяка година, то се фокусира върху връзката между инвестиционните мениджъри и техните инвеститори и между инвестиционните мениджъри и компаниите, които те подкрепят.