Language:
Следете ни:

Какво правим

Сливания и придобивания (M & A) – ние консултираме продавачи или купувачи в сделки по продажба или придобиване на компании или активи (недвижими имоти, права и др.) за намиране на правилния партньор/инвеститор или при продажба на бизнеса или активи, развиваме информационен меморандум и презентация, развиваме финансов модел, правим оценка на компания/проект, развиваме стратегия за и извършваме (международен) инвестиционен маркетинг, организираме процеса на комуникация, наддване, селектиране и преговори, дю дилиджънс, и финализираме транзакцията.

Управление на активи – ние предоставяме услугата управление на активи на клиенти със свободни парични средства или институционални инвеститори чрез два модела: инвестиционен фонд или индивидуален договор за управление. И в двата варианта, нашият професионален екип инвестира набрания капитал според специално разработена от нас и одобрена от клиента инвестиционна стратегия и стратегия за управление на риска. По този начин, клиентите могат да инвестират в привлекателни инвестиционни възможности, които ние създаваме или намираме за тях. Ние имаме подход на директно, активно управление и упражняваме контрол и мониторинг на инвестицията през целият и жизнен цикъл, което ни позволява да идентифицираме потеницални рискове в ранна фаза и да ги управляваме.  

Финансиране (набиране на капитал) – ние свързваме капитала с инвестиционни възможности. Работейки на сцената на инвестиционните фондове (венчър и за дялово инвестиране), ние набираме капитал за привлекателни инвестиционни проекти или компании чрез глобалната инвестиционна общност. Също така привличаме и банково финансиране, и договаряме условията по кредита. Структурираме възможно най-оптималната сделка за клиента. Имаме експертиза за структуриране на проектно финансиране и оценка на риска. Нашият екип извършва прединвестиционо проучване, както и изработваме необходимата финансово-икономическа документация – бизнес план, финансов модел, информационен меморандум, презентация, оценка на компанията/проекта, структуриране на инвестиционно предложение. Ние изработваме стратегия за инвестиционен маркетинг за всеки клиент/проект, и таргетираме правилния сегмент на инвестиционния пазар. Структурираме транзакцията, договаряме услвията на сделката, консултираме клиентите в преговорния процес и финализиране на транзакцията.

Бизнес консултиране - За стартиращи компании и проекти, можем да консултираме клиентите за изработване на бизнес стратегия, ценоообразуване, планиране на продажбите, маркетингова стратегия, стратегия за управление на риска.
Оздравяване на компания (turnaround management) – за компании, изпаднали в затруднение, анализираме текущото състояние, идентифицираме проблема, изработваме стратегия за излизане от кризата, изработваме план за действие, бюджетираме мерките, реализация на мерките.
Управление на риска – предоставяме услуга по управление на риска – идентифициране на рисковете, оценяване на рисковете, изработване на стратегия за управление на риска, прилагане на стратегията, мониторинг на риска.

Създадахме фирмата Ви Ейч Ем Кепитъл Кънсълтинг за управление на проекти и проектиране.

Управление на проекти – Ние имаме екип от опитни специалисти с инженерна, правна, и финансова експертиза в зависимост от необходимостта на проекта, и предоставяме на клиентите услугата по управление на различни инвестиционни проекти – развитие и строителство на недвижими имоти, развитие и изграждане на енергийни проекти и др. С нашият фирмен екпи от инженери и външни партньори, можем да управляваме както малки, така и големи и сложни проекти.

Проектиране – разполагаме с опитен екип от инженери с пълна поректантска правоспособност за проектиране на индустриални проекти в сферата на енергетиката, инфраструктурата, производството.

Така, с финансова, икономическа, управленска и инженерна експертиза, предоставяме на клиентите цялостни решения за техните инвестиционни намерения.