Language:
Следете ни:

За нас

Ви Ейч Ем Кепитъл е фирма за бизнес консултиране, базирана в България, с фокус върху инвестиционно и финансово консултиране. Ние специализираме в сливания и придобивания (M & A), набиране на капитал за финансиране на компании и проекти (fundraising), управление на активи на клиенти (asset management). Също така, изградихме инженерна експертиза и създадахме подразделение за управление на проекти, инженерно консултиране, доставка на оборудване и проектиране (Ви Ейч Ем Проект), с което разширяваме кръга от предлагани услуги за клиента и така предлагаме "всичко на едно място".

Позиционирани в България, нашият географски фокус са нововъзникващите пазари в Източна Европа, Азия и Африка. Ние сме изградили контакти както с много институционални инвеститори – инвестиционни фондове за дялово инвестиране (private equity funds) и венчър фондове (venture funds), банки, застрахователни компании, фондации, пенсионни фондове, фондове от фондове, а също така и с частни инвеститори, проектни спонсори, консултанти, правни кантори, и др. Базата ни данни с институционални инвеститори е с над 6 000 контакта от цял свят и расте.

Въпреки, че не сме фокусирани в конкретен сектор, през годините сме натрупали дълбока експертиза в секторите:
•     Недвижими имоти: търговски (ритейл, офис, индустриални, логистични, хотели и курорти) и жилищни;
•     Енергетика: конвенционална (ТЕЦ) и възобновяема енергетика (фотоволтаика, вятърни електроцентрали, биомаса, биогаз, водноелектрически централи).
Освен това, сме работили по проекти в сферите медия, индустриално производство, агробизнес, финансови услуги, рециклиране на отпадъци, технологии и стартиращи компании. Според конкретните нужди, ние сглобяваме екип от външни специалисти с експертиза и опит в необходимите за проекта сфера.

Ви Ейч Ем Кепитъл е основана през 2010 г. от Владимир Хр. Мирчев, който е и Управител. Той има бакалавърска степен от Икономическия Университет – Варна, и понастоящем прави магистратура по корпоративни финанси в същия университет. Г-н Мирчев притежава множество сертификати - „Анализ на инвестиции в недвижими имоти и проектни финанси", "Публично-частно партньорство", "Корпоративни финанси", "Финансово моделиране", "Оценяване на компании" и др.