Language:
Следете ни:

БИОГАЗ

Ползи от биогаз (анаеробна ферментация)
Биогазовите електроцентрали са много ефективни в разграждането на отпадни продукти чрез анаеробна ферментация, при който процес се отделя био метан. Той е възобновяем енергиен източник. Биогазовите електроцентрали могат да използват селскостопански суровини: силажи, животинска тор, утайки от пречиствателни станции, хранителни отпадъци, и биологични отпадни продукти. Освен екологичния ефект, главните ползи са производството на биогаз и биотор. Биоторът подхранва почвата, предпазва водите от замърсяване с пестициди, както и е основа за развиване на биологично земеделие. Допълнителни ползи са производството на електрическа и топлинна енергия, биометан, спестяване на капиталови разходи за изграждане на пречиствателни съоръжения. Производството на биогаз предпазва отделянето на метан в атмосферата. Неговото възстановяване намалява глобалното затопляне.

 

Технологични партньори:
Заедно с нашите технологични партньори Ви Ейч Ем Кепитъл Кънсълтинг може да предостави решения “до ключ” за инвеститори в биогаз. Ние можем да доставим първокласно банкируемо енергийно оборудване за вашия проект. Ние работим с реномирани производители на биогаз оборудване.
 

ECO GmbH

В сектор биогаз Ви Ейч Ем Кепитъл Кънсълтинг има стратегическо партньорство с ECO Erneuerbare Energien GmbH, реномирана немска компания доставчик на технология и технологично оборудване за биогаз, които са реализирали повече от 150 биогаз инсталации по цял свят и притежават огромен и ценен инженерен опит, а също така и пълен набор от услуги, които ни позволяват да управляваме успешно инвестиционния и оперативния риск. ECO проектират, изграждат до ключ и поддържат биогаз електроцентрали с различен обем: от миниатюрни – 30 КВт до големи – 10 МВт. С техните оптимизационни технологични решения, те решават инженерни казуси, които много други не успяват и така печелят доверието на клиента. Повече за ECO може да намерите тук: http://www.eco-gmbh.eu
 

AB Energy


Ние също така си партнираме с AB Energy, част от AB Group, глобален лидер в когенерационните системи основана през 1981 г. AB Energy е италианска компания, която по която се равняват всички компании в сектора с модулни и стационарни решения за когенерационни системи от 100 кВт до 10 МВт. Над 800 предприятия са построени до днес, надхвърлящи 1 100 Мвт инсталирана мощност, които използват когенератори от AB Energy. През последните години производственият капацитет е повишен неколкократно и в момента разполагат с над 500 служители в цяла Европа. Бидейки най-голямата компания в Европа за когенератори с изпълнение на Йембахер, AB Energy държи на склад 80-90 двигателя, поради огромният обем поръчки, и може да достави напълно оборудван когенератор с необходимата периферия за изключително кратки срокове, предимство, което е изключително важно за ограничения времеви прозорец, в който трябва да се реализира даден проект за да получи определена тарифа на изкупуване на електроенергията. AB Energy притежава огромен опит и ноу хау по отношение на енергийна ефективност и оптимизиране поддръжката на когенератори. Те предоставят пълна гама от услуги свързана с когенератора – от проектирането, контейнезиране, доставка, монтаж, пуск, и поддръжка. Повече за AB Energy може да намерите тук: http://www.gruppoab.it